2019 Animal Science Conference

Bildiri Gönderme Formu

Bildirilerinizi gönderebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir..
Lütfen göndermeden önce giriş yapınız.. Giriş bölümünden yeni bir hesap oluşturabilirsiniz..

 

Yandaki Linki Tıklayarak Örnek Tam Metin Dosyasını Bilgisayarınıza indirebilirsiniz: ÖRNEK TAM METİN DOSYASI İNDİR

BİLDİRİ KABULU ve DEĞERLENDİRME

1.Bildiriler tam metin olarak İNGİLİZCE hazırlanacaktır.

2.Bildiriler, çalışmanın amacı, materyal, yöntem, bulgular ve sonuç bölümlerini kapsayacak şekilde ekteki formata göre hazırlanacak ve 1 sayfadan az olmayacaktır.

3.Bildiriler, yalnızca kongre internet sitesinin bildiri gönderimi sistemi aracılığıyla gönderilmelidir. Posta, faks ve e-posta yolu ile gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.Bildiriler, en az iki bilim kurulu üyesi kör hakemliği ile değerlendirilecek ve uygun görülen bildiriler sözlü bildiri ve poster bildiri olarak sunulmak üzere kabul edilecektir.  Kör hakemlerin seçiminde bildiri başlığı  ve anahtar kelimeler dikkate alınacaktır.

5.Bir katılımcı, en fazla 3 bildiri sunabilecektir. Bilim kurulu, bildirilerin 2'sini sözlü diğerini poster olarak kabul edebilir.  

6.Bildiri sunumu için en az bir yazar kayıt ücreti ödemelidir. 

7.Seçilen sözlü bildiriler kongre sonrasında dergi formatında sunulması halinde hakem sürecinden geçirilerek Federasyonumuz yayın organı olan uluslararası hakemli "Journal of Animal Science & Products (JASP)" dergisinde yayınlanacaktır.

KONGRE SUNUM DİLİ

Kongrenin dili İngilizce ve Türkçe'dir. Slaytlar ve posterlerin İngilizce hazırlanması şarttır, sunumlar Türkçe yapılabilir. 

SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM KURALLARI

1.Bildiri sunum süresi 10 dakika, tartışma bölümü için ayrılan süre 5 dakikadır.

2.Sunumlar kongre programında belirtilen gün ve saatlerde yapılacak ve değişikliğe gidilmeyecektir.

3.Salonlarda projeksiyon makinesi, bilgisayar vb. araç ve gereçler kullanıma hazır bulunacaktır.

4.Sunum dosyaları oturum başlangıç saatinden en az 15 dakika önce salon görevlilerine teslim edilerek bilgisayar ortamına kaydedilmeli ve çalıştığı kontrol edilmelidir.

5.Slaytlar İngilizce hazırlanması şarttır, sunumlar Türkçe yapılabilir. 

Sunumların ekranda okunabilirliğini artırmak için arkaplan ile yazıların zıt renkler seçilmesi tavsiye edilir.

POSTER BİLDİRİ HAZIRLAMA KURALLARI

1.Posterler 50 x 90 cm boyutlarında hazırlanmalıdır. 

2.Poster bildiri başlığının altında yazarların ad ve soyadları ile çalıştıkları kurumlar açıkça belirtilmelidir.

3.Katılımcılar, poster tartışması için belirtilen gün ve saatte bildirilerinin başında bulunacaklardır.

Yandaki Linki Tıklayarak Örnek Tam Metin Dosyasını Bilgisayarınıza indirebilirsiniz: ÖRNEK TAM METİN DOSYASI İNDİR